Tontosa androany 14 septambra 2021, tao amin'ny lasapelin-dry masera Clarisses, Ampandratokana, kominina Ankily, diosezy Ihosy, ny voady masina voalohany, fanoloran-tena amin'Andriamanitra nataon'i masera RAZANAMALALA Marie Nicole de Jésus Bien-Aimé.

"Ny zavatra rehetra dia entin'Andriamanitra hahasoa izay tia azy" (Rom 8, 28). Io no Tenin'Andriamanitra manentana azy manolotra ny tenany ho an'Andriamanitra. Resy lahatra tanteraka izy amin'ny fanarahan-dia an'i Jesoa Kristy ka tapakevitra hiara miasa amin'i Kristy mandavorary ny fiainana.  

Solontenan'ny fianakaviana vitsivitsy no tonga nanotrona azy tamin'izany fanoloran-tena izany, miampy ireo kristianina vitsivitsy manondidina an'i Ihosy. Tsotra ny fankalazana fa mapiombona. I Mompera Gaston Martin, Vikera Jeneraly, no nitarika ny Sorona Masina, notronin'ireo pretra maromaro. Tsy hadinoina fa tonga nandray ny voady nataon'i masera Nicole ny mpiandraikitra ny fikambananan'i Masera Clarisses eto Madagasikara. 

Taorian'ny fankalazana ny Sorona Masina nankamasinana ny Voady dia niroso tamin'ny fitsofan-drano ny trano fandraisam-bahiny mahazaka olona telopolo (30). Natao indrindra io trano hoy i Masera Bernadette, mpiandraikitra manokana ny ankohonam-piainan-dry masera monina sy mipetraka ao Ampandratokana, ho an'ireo olona, kristianina hanao fiatahana masina na ny laretirety. Ny sakafom-pianakaviana no namarana ny fankalazana. Nisy ny fiombonana sy ny fizarana ny hafaliana.